Tiráž, právní oznámení, ochrana údajů

Odpovědnost za obsah webových stránek

Algordanza AG
Via Innovativa 15
7013 Domat/Ems
Švýcarsko

Tel.: +41 81 353 74 55

info@algordanza.com

Obsah, charakter, aktuálnost a odpovědnost

Webové stránky ALGORDANZA poskytují obecné informace o společnosti, produktech a službách. Webové stránky jsou službou pro návštěvníky. Společnost ALGORDANZA si vyhrazuje právo změnit, odstranit nebo doplnit obsah těchto stránek bez předchozího upozornění a bez udání důvodu. Stejně jako u jiných redakčních materiálů mohou být informace postupně zastaralé. Společnost ALGORDANZA se snaží poskytovat přesné informace jejich pečlivým výběrem a průběžnou kontrolou. Společnost ALGORDANZA však nepřebírá žádnou odpovědnost za platnost, integritu nebo přesnost informací na těchto stránkách.

Etika na internetu

ALGORDANZA si klade za cíl eticky nakládat s informacemi poskytovanými na těchto stránkách, informacemi třetích stran a informacemi získanými prostřednictvím návštěvníků těchto stránek. Návštěva stránek je elektronicky registrována. Záznamy o návštěvnících slouží společnosti ALGORDANZA ke zpracování statistik, ze kterých zjistí, jaké stránky jsou nejoblíbenější.

Duševní vlastnictví

Autorem všech uvedených informací a ilustrací, pokud není uvedeno jinak, je společnost ALGORDANZA nebo jsou majetkem této společnosti. Celý obsah těchto webových stránek je tedy chráněn autorskými právy. Celá nebo částečná reprodukce, přenos (elektronicky nebo jakýmkoli jiným způsobem), úprava, odkazy nebo použití této webové stránky pro veřejné nebo komerční použití bez předchozího písemného souhlasu společnosti ALGORDANZA jsou zakázány.

Nezávazná nabídka

Žádný aspekt nebo informace na těchto stránkách nejsou závaznou nabídkou pro jejich návštěvníky. Pokud  chce společnost ALGORDANZA na těchto stránkách mimořádně uveřejnit závaznou nabídku, bude jako taková jasně a jednoznačně označena. Pokud o možné závazné nabídce existují pochybnosti, musí návštěvník předpokládat, že společnost ALGORDANZA nezamýšlí předložit závaznou nabídku.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Pokud je to z právního hlediska možné, vylučuje společnost ALGORDANZA jakoukoli odpovědnost za škodu nebo následné škody vyplývající z přístupu nebo použití (resp. nemožného přístupu nebo použití) jakýchkoli prvků webové stránky společnosti ALGORDANZA. ALGORDANZA ani další subjekty podílející se na přípravě, designu nebo provozování stránek www.algordanza.com nenesou odpovědnost za přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, ať už z důvodu porušení smluvních povinností, nedbalosti nebo jiného protiprávního jednání, způsobené jejich návštěvou, použitím nebo chybějícími příležitostmi k použití webu www.algordanza.com, a za případné škody způsobené chybami nebo chybějícím obsahem. Společnost ALGORDANZA nekontroluje webové stránky, na které je uveden odkaz, a nenese odpovědnost za nabízené produkty, služby nebo jiné nabídky na těchto webových stránkách.

Webdesign

creativemedia ag
Im alten Riet 153
9494 Schaan
Liechtenstein

www.creativemedia.li

Přejít nahoru